METODA ZADANIOWA

Jedną z idei szkoły języka francuskiego Notre école de français jest budowanie przestrzeni do współdziałania i współpracy. Znakomicie służy temu metoda, którą stosujemy w nauczaniu języka francuskiego zarówno w grupach dla początkujących jak też średnio- i zaawansowanych. Wybraliśmy ją, bo dobrze przygotuje Cię do wyzwań, jakie staną przed Tobą, kiedy zechcesz posłużyć się językiem francuskim poza salą lekcyjną. Daje szybkie efekty, a Ty opanujesz język francuski bez większego wysiłku.

Najpierw działanie, gramatyka potem.

Na zajęciach uczniowie wykonują konkretne czynności (np. planują posiłki dla rodziny, organizują spotkania z przyjaciółmi, dyskutują o zdrowym trybie życia, planują wyjazdy wakacyjne). Wspomagani przez nauczyciela i podręcznik:

 • eksperymentują z językiem francuskim, tzn. odkrywają pewien zasób słów i zwrotów, który już na wstępie pozwala im wypowiedzieć się w danej sytuacji, choćby z błędami,
 • pogłębiają słownictwo wykonując kolejne zadania leksykalne,
 • poznają i ćwiczą zasady gramatyki, aby móc skorygować wypowiedzi i opanować poprawne formy,
 • realizują projekty, które w praktyce pozwalają im w pełni wykorzystać zdobyte umiejętności.

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.

Edward Phelps

Akcja i reakcja

Niemal każde zajęcia na naszym kursie języka francuskiego to również inscenizowanie sytuacji i zdarzeń codziennych (z pracy, szkoły, domu), reagowanie na nie, stopniowe “oswajanie się” z nowymi zwrotami i gramatyką oraz, co najważniejsze, coraz swobodniejsze i skuteczniejsze posługiwanie się językiem francuskim.

W grupie raźniej

Ponieważ na co dzień działamy w społecznościach metoda ta zakłada aktywną współpracę grupy. Dlatego też na zajęciach uczeń:

 • nawiązuje relacje z innymi uczniami,
 • pracuje w parach lub małych grupach,
 • uczy się dobierać odpowiednie do sytuacji formy językowe,
 • swobodnie i spontanicznie dzieli się z innymi swoimi opiniami i emocjami,
 • pokonuje naturalne bariery przed mówieniem wspomagany przez swojego nauczyciela i kolegów.

Wspólny cel

I Tobie i nam zależy przecież, abyś jak najszybciej zaczął swobodnie posługiwać się językiem francuskim. Metoda, którą stosujemy skutecznie Ci to umożliwia – równolegle doskonali wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie. Krok po kroku i niejako “mimochodem”

 • uczy gramatyki,
 • proponuje proste i łatwe do podjęcia zadania,
 • pozwala czerpać przyjemność z odkrywania reguł języka i z nauki,
 • wszystkim nam zapewnia satysfakcję i sukces.

Cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosnąć, a wzrastasz przez zdobywanie go, nie samo osiągnięcie.

Albert Camus


METODA PIOSENKOWA

Jest niezwykle przyjemnym, ale też skutecznym sposobem nauki języka francuskiego przygotowanym z myślą o tych, którzy nie muszą szybko zmierzać do celu. W szkole języka francuskiego Notre école de français pracujemy w oparciu o specjalnie przygotowany podręcznik-komiks, który w ciekawej i swobodnej formie przedstawia życiorysy wykonawców i ich utwory.

Wyobraź sobie, że…

 • słuchasz piosenek Charles’a Treneta, Edith Piaf, Jacques’a Brela, czy Serge’a Gainsbourga,
 • zagłębiasz się w świat historii i postaci, o których śpiewają ci francuscy wykonawcy,
 • możesz od razu wyrazić swoje wrażenia i opinie stosując zaproponowane francuskie słówka i zwroty,
 • specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń pozwala Ci poznać lub przypomnieć i utrwalić gramatykę.

Piosenki dają radość!

Metoda piosenkowa zapewnia Ci:

 • naukę języka francuskiego na podstawie materiału, który wzbudza przyjazne emocje i potęguje naturalną chęć do pogłębiania znajomości języka,
 • kontakt z osobami podzielającymi Twoje zainteresowania,
 • naukę w spokojnym, przystosowanym do Twoich potrzeb i możliwości rytmie,
 • możliwość poznania historii piosenki francuskiej i jej wykonawców.

Gry językowe

Gry językowe i zabawy są dzisiaj nieodłącznym elementem naszych kursów języka francuskiego znakomicie uzupełniającym metody nauki na wszystkich poziomach – dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych – i to zarówno w grupach dla dzieci jak i dla dorosłych. Nawet kilka zwykłych plansz z ilustracjami lub prostych gadżetów zapewnia:

 • wzrost zainteresowania tematem lekcji,
 • swobodną i przyjazną atmosferę na zajęciach,
 • utrwalanie francuskich struktur gramatycznych i słownictwa “na wesoło”,
 • powstawanie interakcji między uczniami,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • budowanie spontanicznych i naturalnych wypowiedzi w języku francuskim,
 • motywację do działania i dobrej rywalizacji.

Precz z monotonią!

Na naszych kursach języka francuskiego gry i zabawy dobierane są zawsze do celu lekcji, tak aby stanowić jej integralny element. Oznacza to, że grając w jakąkolwiek zaproponowaną przez nauczyciela grę:

 • poznajesz nową regułę lub grupę słów,
 • utrwalasz wcześniej poznany materiał,
 • po prostu bawisz się formułując wskazówki, polecenia, pytania i odpowiedzi w języku francuskim.

Graj więc z nami, bo gry…

 • urozmaicają zajęcia,
 • uczą języka francuskiego bez wysiłku,
 • zacieśniają więzi między uczniami,
 • wywołują uśmiech i radość.