Kursy grupowe


Są świetną formą oswajania uczniów z interakcją, czyli użyciem języka w kontaktach z różnymi osobami w różnorodnych sytuacjach. Nie traktujemy bowiem uczniów jako biernych odbiorców wiedzy. Razem z nimi inscenizujemy wydarzenia bądź realizujemy projekty, aby mogli w bezpośrednim kontakcie z kolegami od razu stosować zwroty, których aktualnie się uczą.

Taki sposób pracy znakomicie:

 • zachęca do współdziałania
 • stymuluje wzrost zaangażowania i samodzielności
 • motywuje do świadomego reagowania w zmieniających się okolicznościach.

Proponujemy kursy języka francuskiego na następujących poziomach:

 • początkujący (A1)
 • średniozaawansowany niższy (A2)
 • średniozaawansowany wyższy (B1)
 • zaawansowany (B2),

a także kursy konwersacyjne na poziomach:

 • średniozaawansowany niższy A2/B1
 • średniozaawansowany wyższy B1/B2

Nasze grupy liczą od 4 do 8 osób. Zajęcia odbywają się rano, po południu lub w soboty w rytmie:

 • 2 x 2 godz. tygodniowo, co daje 60 godzin w semestrze

lub

 • 1 x 3 godz., co równa się 45 godzinom w semestrze.