Kursy dla firm


Umiejętność posługiwania się językiem obcym w branży zawodowej jest dzisiaj często gwarancją sukcesu. Proponujemy zatem kursy języka francuskiego dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych oparte na metodach, które od podstaw pozwalają opanować zwroty i sformułowania właściwe dla konkretnych sytuacji w pracy i w kontaktach z partnerami biznesowymi.

Zajęcia indywidualne lub grupowe prowadzone są w  naszym budynku lub w siedzibie klienta i dopasowane są do jego potrzeb i terminarza. Prowadzą je wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, również native speakerzy.

ZANIM ROZPOCZNIEMY ZAJĘCIA

 • oferujemy pomoc przy wyborze i planowaniu właściwego typu kursu (język francuski ogólny, język francuski prawniczy, język francuski biznesowy lub inne)
 • przeprowadzamy testy i rozmowy kwalifikacyjne, aby określić poziom i potrzeby słuchaczy
 • ustalamy podział słuchaczy na grupy i terminy zajęć
 • proponujemy program nauczania języka francuskiego dostosowany do poziomu i potrzeb słuchaczy

W TRAKCIE KURSU

 • wykorzystujemy najnowsze metody nauczania języka francuskiego w zależności od typu kursu
 • zapewniamy różnorodne materiały dodatkowe
 • prowadzimy systematyczną kontrolę metodyczną
 • przeprowadzamy testy sprawdzające postępy słuchaczy
 • przedstawiamy śródokresowe raporty dotyczące frekwencji słuchaczy i ich ocen postępów w nauce

NA ZAKOŃCZENIE

 • przeprowadzamy test końcowy, który określa poziom opanowania języka francuskiego przez słuchacza
 • przedstawiamy raport z realizacji programu kursu i indywidualnych postępów słuchaczy
 • wystawiamy słuchaczom zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu